การวิจัย

Last updated: 10 พ.ย. 2563  |  714 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวิจัย

การคิดค้นและวิจัย กับ โครงการ CAT-REAC industrial project


 


โครงการ CAT-REAC industrial project เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ความเป็นเลิศด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (CECC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และอุตสาหกรรม
 
CECC เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ในปลายปี 1997 เป็นห้องปฏิบัติการหลักสำหรับการวิจัยด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในมหาวิทยาลัย และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังสถาบันอื่น ๆ ในเดือนมกราคม 2544 ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติเรื่องตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ Heterogeneous ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติเรื่องตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คนทั่วโลก

ผู้นำโครงการ คือ ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา ( Catalyst ) ซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี นอกจากนี้ ยังได้บุกเบิกการศึกษาเกี่ยวกับผลึกขนาดนาโนเมตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยชนิดใหม่ที่ว่องไวกว่า ซึ่งผลงานของท่าน สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ภาคอุตสาหกรรม ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก


Powered by MakeWebEasy.com